Persberichten

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (48)

Melding van een transparantiekennisgeving naar aanleiding van de vernietiging eigen aandelen. De kennisgeving betreft een drempelonderschrijding (3%) door Iep Invest.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 - Iep Invest gaat over tot vernietiging van 364.152 eigen aandelen

Iep Invest meldt dat het in uitvoering van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 30 november 2023 is overgegaan tot de vernietiging van 364.152 eigen aandelen.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (46)

Melding van de ontvangst van een transparantiekennisgeving vanwege Yoshi sa. De transparantiekennisgeving betreft een drempelonderschrijding (3%) door Yoshi sa.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (45)

Melding van de ontvangst van een transparantiekennisgeving vanwege Summa nv. De transparantiekennisgeving betreft een drempeloverschrijding (85%) door Summa nv.

Open of download >

Voorwetenschap - Akkoord betreffende een oud dispuut tussen de referentieaandeelhouders en aandelenovername in Iep Invest

Iep Invest is op de hoogte gesteld dat er op 12 september 2023 een finaal akkoord is bereikt tussen de aandeelhouders Yoshi sa en Summa nv in het kader van een dading betreffende een oud dispuut tussen de betrokken aandeelhouders.

Open of download >

Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2023

Iep Invest maakt vandaag zijn resultaten over het eerste halfjaar 2023 bekend.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (44)

Melding van de ontvangst van een transparantiemelding vanwege Summa nv. De transparantiemelding betreft een drempeloverschrijding (65%) door Summa nv.

Open of download >

Geconsolideerde financiële staten op 31 december 2022

Iep Invest maakt vandaag zijn resultaten over 2022 bekend.

Open of download >

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.