Persberichten

Uitkering van een interim-dividend

De raad van bestuur van Iep Invest nv heeft op 22 september 2022 beslist tot de uitkering van een bruto-interim-dividend over het boekjaar 2022 van EUR 5,00 per aandeel.

Open of download >

Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2022

Iep Invest maakt vandaag zijn resultaten over het eerste halfjaar 2022 bekend.

Open of download >

Uitbetaling van de kapitaalvermindering door Accentis

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Accentis nv, waarvan Iep Invest 67,25% van de aandelen aanhoudt, heeft op 31 maart 2022 besloten tot een reële kapitaalvermindering met een bedrag van € 44.500.000,00.

Open of download >

Accentis besluit tot reële kapitaalvermindering

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Accentis nv, waarvan Iep Invest 66,99% van de aandelen aanhoudt, heeft op 31 maart 2022 besloten tot een reële kapitaalvermindering met een bedrag van € 44.500.000,00.

Open of download >

Uitkering van een interim-dividend door Accentis

De raad van bestuur van Accentis nv, waarvan Iep Invest 66,99% van de aandelen aanhoudt, heeft op 21 maart 2022 besloten tot de uitkering van een bruto-interim-dividend over het boekjaar 2022 en bevestigt hiermee het voornemen bekendgemaakt op 17 februari 2022.

Open of download >

Geconsolideerde financiële staten op 31 december 2021

Iep Invest maakt vandaag zijn resultaten over 2021 bekend.

Open of download >

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.