Uitvoerend management

Volgens artikel 23 van de statuten de dato 20 december 2017 kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan

  • een of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren,
  • en/of aan een of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden.

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moeten leveren.

Elk persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

Op 28 oktober 2016 besloot de raad van bestuur Gunther Vanpraet aan te stellen als directeur (CEO), belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

 

Gunther Vanpraet
CEO 
Gunther Vanpraet (°1966) heeft ruime ervaring als zelfstandig consultant en adviseur. Van 1991 tot 2007 was hij journalist bij Het Nieuwsblad/De Gentenaar/Het Volk, waar hij opklom tot adjunct-hoofdredacteur en politiek commentator. Sinds 2008 is hij gedelegeerd bestuurder van het Economisch Huis Oostende en in 2011 werd hij CEO van de nv Exploitatie Kursaal Oostende. Daarnaast is hij medeoprichter en bestuurder van vzw De Zee, lid van het directiecomité van BC Telenet Oostende en lid van de raad van bestuur van vzw Sponsoring Kinderen Oeganda (vzw Kindsoldaten). Op de algemene vergadering van 25 mei 2016 werd hij voorgedragen en benoemd als onafhankelijk bestuurder en volgde hij Guido Segers op als voorzitter van de raad van bestuur. Op 28 oktober 2016 nam hij met onmiddellijke ingang ontslag als bestuurder en werd hij aangesteld als CEO.