Uitvoerend management

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn.

Op heden is er geen gedelegeerd bestuurder. Sinds 28 oktober 2016 is het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen aan een directeur (CEO).

De CEO is het aanspreekpunt voor de raad van bestuur en is derhalve ook in diverse interne en externe vergaderingen aanwezig. Verder bereidt hij de raad van bestuur voor, volgt hij de financiële evolutie op, samen met een financiële dienstverlener en zorgt hij voor de corporate/legal housekeeping van de vennootschap. Tot slot bereidt de CEO potentiële investeringsmogelijkheden voor. Hij rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur. Het aantrekken van de investeringsdossiers is thans weinig formeel georganiseerd aangezien de raad van bestuur, gezien de huidige omstandigheden, eerder aftastend te werk wenst te gaan.

Aangezien zijn activiteiten eerder beperkt zijn is de CEO slechts ca. 30 dagen werkzaam voor Iep Invest.

De raad van bestuur kent de CEO de bevoegdheden toe die gepast en noodzakelijk zijn voor de correcte uitoefening van zijn taken en verantwoordelijkheden. De CEO legt aan de raad van bestuur verantwoording af over de uitoefening van de taken en verantwoordelijkheden die hem werden toegekend. De raad van bestuur voert periodiek een evaluatie uit van zowel de structuur van de vennootschap, de activiteiten van haar diverse comités en de bevoegdheden van de CEO.

 

Gunther Vanpraet
CEO 
Gunther Vanpraet (°1966) heeft ruime ervaring als zelfstandig consultant en adviseur. Van 1991 tot 2007 was hij journalist bij Het Nieuwsblad/De Gentenaar/Het Volk, waar hij opklom tot adjunct-hoofdredacteur en politiek commentator. Van 2008 tot eind 2018 was hij gedelegeerd bestuurder van het Economisch Huis Oostende. In 2011 werd hij CEO van de nv Exploitatie Kursaal Oostende. Daarnaast was hij medeoprichter en bestuurder van vzw De Zee. Hij is lid van het directiecomité van BC Telenet Oostende en lid van de raad van bestuur van vzw Sponsoring Kinderen Oeganda (vzw Kindsoldaten). Sinds begin 2019 is hij ereconsul van de Republiek Rwanda. Op de algemene vergadering van 25 mei 2016 werd hij voorgedragen en benoemd als onafhankelijk bestuurder en volgde hij Guido Segers op als voorzitter van de raad van bestuur. Op 28 oktober 2016 nam hij met onmiddellijke ingang ontslag als bestuurder en werd hij aangesteld als CEO.