Jaarlijkse algemene vergaderingen

Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda ten minste de volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de nettowinst, de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissarissen.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de woensdag meteen volgend op de vierde dinsdag van de maand mei om 15 uur. Als deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden. Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen. Deze oproeping vermeldt de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en gebeurt volgens de bepalingen van artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ze wordt eveneens op deze bladzijde en op de homepage van deze website geplaatst.

Vorige vergaderingen

Gewone algemene vergadering van 25 mei 2022

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 26 mei 2021

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 27 mei 2020

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 29 mei 2019

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 23 mei 2018

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering en Buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2017

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 25 mei 2016

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 27 mei 2015

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering en Buitengewone algemene vergadering van 22 mei 2014

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 23 mei 2013

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 24 mei 2012

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 26 mei 2011

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 27 mei 2010

Lees meer... >

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.