Gewone algemene vergadering van 26 mei 2021

De gewone algemene vergadering van Iep Invest heeft plaatsgevonden op woensdag 26 mei 2021 om 15 uur op de zetel van de vennootschap gelegen aan de Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen. Gezien de huidige overheidsmaatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie was de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders niet toegestaan. Aandeelhouders konden evenwel stemmen over de hierna bepaalde agenda, houdende voorstellen tot besluit, door voor de algemene vergadering ofwel (i) een volmacht te verlenen, ofwel (ii) elektronisch op afstand deel te nemen en er te stemmen, beide conform de voorwaarden opgenomen in de oproeping.

De herziene oproeping inclusief de herziene agenda en voorstellen tot besluit, de volmacht, het jaarverslag en de notulen kunnen worden geraadpleegd en/of gedownload via onderstaande links. Deze documenten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands:

Herziene oproeping en agenda

Herziene volmacht

Jaarverslag 2020

Notulen

Het totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van oproeping (23 april 2021) bedroeg:

Totaal aantal aandelen: 9.170.939
Aantal aandelen met stemrechten: de stemrechten verbonden aan de eigen aandelen in het bezit van de vennootschap zijn geschorst (364.152 aandelen). Bovendien zijn in het kader van de afschaffing van effecten aan toonder de stemrechten geschorst die verbonden waren aan de voormalige aandelen aan toonder.

Vorige vergaderingen

Gewone algemene vergadering van 24 mei 2023

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 25 mei 2022

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 26 mei 2021

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 27 mei 2020

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 29 mei 2019

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 23 mei 2018

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering en Buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2017

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 25 mei 2016

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 27 mei 2015

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering en Buitengewone algemene vergadering van 22 mei 2014

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 23 mei 2013

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 24 mei 2012

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 26 mei 2011

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 27 mei 2010

Lees meer... >

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.