Buitengewone algemene vergaderingen

Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen erom vragen.
Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen. Deze oproeping vermeldt de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en gebeurt volgens de bepalingen van artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ze wordt eveneens op deze bladzijde en op de homepage van deze website geplaatst.

 

Vorige vergaderingen

Buitengewone algemene vergadering van 30 november 2023

Lees meer... >

Buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2023

Lees meer... >

Buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2021 (Uitgesteld)

Lees meer... >

Buitengewone algemene vergadering van 28 september 2017

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering en Buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2017

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering en Buitengewone algemene vergadering van 22 mei 2014

Lees meer... >

Buitengewone algemene vergadering van 23 november 2009

Lees meer... >

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.