Buitengewone algemene vergadering van 28 september 2017

De buitengewone algemene vergadering van Iep Invest heeft plaatsgevonden op donderdag 28 september 2017 om 10.30u ten kantore van Notaris Van Laere, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen.
De oproeping inclusief de agenda, het volmachtformulier, het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen en het proces-verbaal kunnen worden geraadpleegd via onderstaande links. Deze documenten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands:

Oproeping en agenda

Volmachtformulier

Bijzonder verslag raad van bestuur 10 april 2017 conform art. 604 W. venn

Proces-verbaal

Het totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van oproeping bedroeg:

Totaal aantal aandelen: 11.903.305
Aantal aandelen met stemrechten: De stemrechten verbonden aan de eigen aandelen in het bezit van de vennootschap zijn geschorst (1.890.018 aandelen). Bovendien zijn in het kader van de afschaffing van effecten aan toonder de stemrechten geschorst die verbonden waren aan de voormalige aandelen aan toonder.

 

Vorige vergaderingen

Buitengewone algemene vergadering van 30 november 2023

Lees meer... >

Buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2023

Lees meer... >

Buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2021 (Uitgesteld)

Lees meer... >

Buitengewone algemene vergadering van 28 september 2017

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering en Buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2017

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering en Buitengewone algemene vergadering van 22 mei 2014

Lees meer... >

Buitengewone algemene vergadering van 23 november 2009

Lees meer... >

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.