Over Iep Invest

Iep Invest is een beursgenoteerde investeringsmaatschappij met een belangrijke participatie in de vastgoedgroep Accentis (ACCB).

Opgericht in 1982, evolueerde het bedrijf in de loop der jaren van een gediversifieerde industriële groep tot een monoholding.

Sinds 1999 noteert het aandeel aan Euronext Brussels (IEP). Het hoofdkantoor van de vennootschap is gevestigd in Antwerpen.

Lees meer...

Meest recente bericht

Herziene agenda voor de gewone algemene vergadering van 26 mei 2021

Iep Invest nv publiceert vandaag een herziene agenda voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden op 26 mei 2021.

Open of download

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.

Gewone en buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2021

De gewone algemene vergadering van Iep Invest zal plaatsvinden op woensdag 26 mei 2021 om 15 uur op de zetel van de vennootschap gelegen aan de Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen.

De buitengewone algemene vergadering van Iep Invest zal eveneens plaatsvinden op woensdag 26 mei 2021, om 16u30 ten kantore van Meester Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen, te Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen.

Wegens de COVID-19-pandemie is de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders tijdens de gewone en buitengewone algemene vergadering niet toegelaten. Voor de gewone algemene vergadering is de uitoefening van het stemrecht enkel mogelijk door stemming op afstand of via volmacht. Voor de buitengewone algemene vergadering is de uitoefening van het stemrecht enkel mogelijk door stemming via volmacht. Telkens volgens de voorwaarden opgenomen in de oproeping.

De oproepingen inclusief de agenda's en voorstellen tot besluit, de volmachten en het jaarverslag kunnen worden geraadpleegd en/of gedownload in de rubrieken Jaarlijkse algemene vergaderingen en Buitengewone algemene vergaderingen.

Lees meer...

Beleggersinformatie

Financiële kalender

Welke zijn de verwachte publicatiedatums van de financiële resultaten, het jaarverslag en de datum voor de algemene vergadering?

Lees meer...

Persberichten

Hier vindt u persberichten over financiële en andere gereguleerde informatie, o.a. naar aanleiding van ontvangen kennisgevingen.

Lees meer...

Andere publicaties

Deze rubriek bundelt alle halfjaarverslagen, jaarverslagen, bijzondere verslagen van de raad van bestuur en prospectussen.

Lees meer...

Corporate governance

Deze rubriek licht toe op welke manier Iep Invest de principes van de Belgische Corporate Governance Code toepast in het beleid. U vindt er ook het Corporate Governance Charter.

Lees meer...

Aandeelhoudersinformatie

Deze rubriek bevat informatie die aandeelhouders nodig hebben om hun rechten uit te oefenen. De gecoördineerde statuten vindt u er ook.

Lees meer...

Algemene vergaderingen

Hier vindt u onder meer informatie met betrekking tot de algemene vergaderingen van de voorbije 5 jaar.

Lees meer...

Contact beleggers

De contactgegevens van de verantwoordelijke Investor Relations, voor transparantiekennisgevingen en het adres van Iep Invest vindt u hier.

Lees meer...