Copyright © Iep Invest nv

Alle rechten voorbehouden

Voor de verklaringen opgenomen in onderhavig document verwijst Iep Invest naar Iep Invest nv – Noorderlaan 139 – 2030 Antwerpen - België (geregistreerd in het RPR Ieper onder het nummer 0448.367.256) en met Iep Invest nv verbonden en geassocieerde partijen.

Alle productnamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Alle website design, tekst, grafieken, en hun selectie en schikking, zijn uitsluitend eigendom en copyright van Iep Invest, alle rechten voorbehouden. Toelating wordt verleend om gedeelten van deze website voor strikt persoonlijke doeleinden elektronisch te kopiëren en in duurzame kopie af te drukken. Copyright voor de hierin afgebeelde foto’s berust bij de individuele fotografen van Iep Invest en mag zonder toelating van de makers in geen enkele vorm worden gereproduceerd. Sommige documenten en foto’s waarvan Iep Invest niet de copyrighthouder is kunnen op deze site gepubliceerd zijn. Alle rechten zijn voorbehouden op deze documenten en toelating om ze te kopiëren moet aan de copyrighthouders worden aangevraagd (de bronnen zijn in die documenten of foto’s aangeduid).

Iep Invest doet redelijke inspanningen om juiste en actuele informatie te verschaffen op www.iepinvest.be, maar Iep Invest geeft geen garanties of verklaringen over de juistheid ervan. Alle gebruikers stemmen ermee in dat alle toegang tot en gebruik van www.iepinvest.be en de inhoud ervan op hun eigen risico is. Noch Iep Invest noch een partij die betrokken is bij de creatie, productie of levering van www.iepinvest.be kan aansprakelijk worden gehouden voor directe, incidentele, gevolg-, indirecte of strafschade die voortvloeit uit toegang tot, gebruik van of gebruiksonbekwaamheid van www.iepinvest.be, of voor fouten of weglatingen in de inhoud ervan.

Elke mededeling of materiaal die/dat u doorstuurt of plaatst op een publiek domein van de site, inclusief gegevens, vragen, commentaar of suggesties, wordt en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijke en niet-eigendomsinformatie.

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.