Informatie voor de aandeelhouder van Iep Invest

Deze rubriek bevat informatie die aandeelhouders nodig hebben om hun rechten uit te oefenen, onder meer een beschrijving van de rechten verbonden aan het houden van aandelen en eventuele wijzigingen.

U vindt de gecoöordineerde statuten van de vennootschap en eventuele andere versies van kracht tijdens de voorbije vijf jaar, informatie over het aandelenkapitaal (inclusief noemer en statutaire drempels) en de aandeelhoudersstructuur, alle informatie vervat in transparantiekennisgevingen en uitleg over hoe u een kennisgeving moet doen, rapportering over de inkoop van eigen aandelen, informatie over dividenduitkeringen en contactinformatie voor de loketinstelling (betaalagent).