Dividenduitkeringen

De volgende informatie is gebaseerd op de artikelen 41 tot en met 43 van de gecoördineerde statuten van de vennootschap de dato 24 oktober 2019.

Uitkering

Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

Interim-dividenden

De raad van bestuur kan interim-dividenden uitkeren, mits eerbiediging van de toepasselijke bepalingen van de het Wetboek van vennootschappen ter zake.

Betaling van dividenden

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld. Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van betaalbaarstelling.

Interim-dividend over de resultaten van het boekjaar 2022

Op 22 september 2022 heeft de raad van bestuur besloten een bruto-interim-dividend uit te keren over het boekjaar 2022 van 5,00 euro per aandeel. Dit stemt overeen met een nettodividend van 3,5 euro per aandeel na inhouding van 30% roerende voorheffing. Aandeelhouders die in aanmerking komen voor een vrijstelling van roerende voorheffing, zullen het bruto-interim-dividend ontvangen. De uiterste datum voor het indienen van een vrijstelling roerende voorheffing is 16 oktober 2022.

Rechtzetting i.v.m. aanpassing schema - Uitkering van een interim-dividend

Op 30 november 2021 heeft de raad van bestuur besloten een bruto-interim-dividend van 2,00 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. De raad van bestuur heeft besloten dat het interim-dividend zal worden uitbetaald op 16 december 2021. De registratiedatum is 15 december 2021. Beleggers die kunnen aantonen aandelen te hebben verhandeld op 2 december 2021 zullen worden vergoed overeenkomstig het aangekondigde Interim-dividend. De betreffende beleggers mogen zich melden via investor.relations@iepinvest.be met melding van hun rekeningnummer en het bewijs dat zij die dag aandelen Iep Invest nv hebben verhandeld. De vergoeding zal worden uitbetaald 10 werkdagen na de kennisgeving van de betreffende belegger.

Aanpassing - Interim-dividend over de resultaten van het boekjaar 2021

Op 30 november 2021 heeft de raad van bestuur besloten een bruto-interim-dividend van 2,00 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. De raad van bestuur heeft besloten dat het interim-dividend zal worden uitbetaald op 16 december 2021. De registratiedatum is 15 december 2021.

Interim-dividend over de resultaten van het boekjaar 2021

Op 30 november 2021 heeft de raad van bestuur besloten een bruto-interim-dividend van 2,00 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. De raad van bestuur heeft besloten dat het interim-dividend zal worden uitbetaald op 16 december 2021. De registratiedatum is 2 december 2021.

Dividend over de resultaten van het boekjaar 2013

Op 22 mei 2014 heeft de algemene vergadering van de vennootschap besloten om, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, een brutodividend van 4,50 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. De raad van bestuur heeft besloten dat het dividend zal worden uitbetaald op 13 juni 2014. De ex-dividenddatum is 10 juni 2014. Vanaf de aanvang van de effectenhandel op 10 juni 2014 zullen de aandelen van de vennootschap verhandeld worden op NYSE Euronext Brussels zonder coupon nr. 5. Deze coupon vertegenwoordigt het recht op de betaling van het dividend.

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.