Beleggersinformatie Iep Invest

Het aandeel Iep Invest noteert aan Euronext Brussels (IEP). Dit hoofdstuk bundelt alle informatie die voor beleggers nuttig kan zijn. Via de navigatie onder het logo krijgt u rechtstreeks toegang tot de verschillende subrubrieken.

Financiële kalender

De financiële kalender biedt u een overzicht van de verwachte publicatiedatums van de financiële resultaten en jaarverslagen en de datum voor de jaarlijkse algemene vergadering.

Persberichten

Hier vindt u persberichten over financiële en andere gereguleerde informatie, inclusief persberichten over voorkennis en naar aanleiding van ontvangen kennisgevingen in het kader van de wet van 2 mei 2007.

Andere publicaties

Deze rubriek bundelt alle halfjaarverslagen, jaarverslagen, bijzondere verslagen van de raad van bestuur en prospectussen die in de voorbije 5 jaar werden gepubliceerd.

Corporate governance

Dit hoofdstuk licht toe op welke manier Iep Invest de principes van de Belgische Corporate Governance Code toepast in het beleid en beschrijft de samenstelling en de bevoegdheden van de raad van bestuur, de commissies opgericht door de raad van bestuur, en het eventuele management.

Aandeelhoudersinformatie

Deze rubriek bevat informatie die aandeelhouders nodig hebben om hun rechten uit te oefenen, onder meer een beschrijving van de rechten verbonden aan het houden van aandelen en eventuele wijzigingen. U vindt hier de laatste versie van de gecoördineerde statuten van de vennootschap, informatie over het aandelenkapitaal (inclusief noemer en statutaire drempels) en de aandeelhoudersstructuur, alle informatie vervat in transparantiekennisgevingen en uitleg over hoe u een kennisgeving moet doen, rapportering over de inkoop van eigen aandelen, informatie over dividenduitkeringen en contactinformatie voor de loketinstelling (betaalagent).

Algemene vergaderingen

Deze rubriek bevat informatie die aandeelhouders nodig hebben om hun rechten uit te oefenen. De werking van de algemene vergaderingen wordt er beschreven en u vindt er informatie met betrekking tot de algemene vergaderingen van de voorbije 5 jaar. De oproepingen voor jaarlijkse algemene vergaderingen of voor buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens opgenomen in deze rubriek. U vindt er ook de nodige volmachtformulieren en de notulen van voorbije vergaderingen.

Contact beleggers

De contactgegevens van de verantwoordelijke Investor Relations, contactgegevens voor transparantiekennisgevingen en het adres van Iep Invest vindt u hier.

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.