Bijzondere verslagen en ontwerpen van statutenwijzigingen

Deze rubriek groepeert alle in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) bedoelde bijzondere verslagen. Het gaat onder meer om de verslagen van de raad van bestuur opgesteld in de volgende gevallen:

 • bij voorstel tot ontbinding van de vennootschap (art. 2:71, § 1 WVV)
 • bij een quasi-inbreng in natura (art. 7:10 WVV)
 • bij een voorstel tot wijziging van het doel van een vennootschap (art. 7:154 WVV)
 • bij een voorstel tot wijziging van de rechten verbonden aan verschillende soorten van aandelen of effecten (art. 7:155 en 7:208 WVV)
 • bij de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort (art. 7:179 WVV)
 • wanneer tot uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants wordt besloten (art. 7:180 WVV)
 • wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven (art. 7:191 en 7:193 WVV)
 • ingeval een kapitaalverhoging een niet-geldelijke inbreng omvat (art. 7:197 WVV)
 • wanneer de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstelt hem de bevoegdheid toe te kennen om het kapitaal te verhogen of om die bevoegdheid te vernieuwen (art. 7:199 WVV)
 • wanneer de algemene vergadering moet bijeenkomen omdat het nettoactief is gedaald tot minder dan de helft (art. 7:228, tweede lid WVV) of tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal (art. 7:228, vierde lid WVV)
 • bij fusie door overneming (art. 12:25 WVV) of door oprichting van een nieuwe vennootschap (art. 12:38 WVV)
 • bij splitsing door overneming (art. 12:61 WVV) of door oprichting van nieuwe vennootschappen (art. 12:77 WVV)
 • bij inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak (art. 12:94 WVV)
 • bij voorstel tot omzetting van de vorm van de vennootschap (art. 14:5 WVV)

Klik op een van de titels om het verslag van uw keuze te openen. Downloaden kan ook: klik met de rechtermuisknop op de titel en volg de instructies op het scherm. Om de pdf-bestanden te lezen, hebt u Adobe Acrobat Reader nodig - Acrobat Reader downloaden. Deze documenten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands.

Bijzonder verslag overeenkomstig artikel 7:199 WVV

Open of download >

Bijzonder verslag conform art. 604 W. venn.

Open of download >

Bijzonder verslag conform art. 604 W. venn.

Open of download >

Bijzonder verslag conform art. 604 W. venn.

Open of download >

Bijzonder verslag conform art. 582 W. venn.

Open of download >

Bijzonder verslag conform art. 560 W. venn.

Open of download >

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.