Buitengewone algemene vergadering van 30 november 2023

De buitengewone algemene vergadering van Iep Invest heeft plaatsgevonden op donderdag 30 november 2023 om 17u00 (Belgische tijd) ten kantore van Notaris Van Laere & Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen, te Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen.

De oproeping inclusief de agenda en voorstellen tot besluit, de volmacht, de voorgestelde nieuwe tekst van de statuten (zowel in een track changes versie als in een clean versie), de op 30 november 2023 verleden notariële akte en de gecoördineerde statuten d.d. 30 november 2023 kunnen worden geraadpleegd en/of gedownload via onderstaande links. Deze documenten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands:

Oproeping en agenda

Volmacht

Statuten clean

Statuten track changes

Notariële akte d.d. 30 november 2023

Gecoördineerde statuten d.d. 30 november 2023

Het totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van oproeping bedroeg:

Totaal aantal aandelen: 9.170.939
Aantal aandelen met stemrechten: De stemrechten verbonden aan de eigen aandelen in het bezit van de vennootschap zijn geschorst (364.152 aandelen). Bovendien zijn in het kader van de afschaffing van effecten aan toonder de stemrechten geschorst die verbonden waren aan de voormalige aandelen aan toonder.

Vorige vergaderingen

Buitengewone algemene vergadering van 30 november 2023

Lees meer... >

Buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2023

Lees meer... >

Buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2021 (Uitgesteld)

Lees meer... >

Buitengewone algemene vergadering van 28 september 2017

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering en Buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2017

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering en Buitengewone algemene vergadering van 22 mei 2014

Lees meer... >

Buitengewone algemene vergadering van 23 november 2009

Lees meer... >

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.