Gewone algemene vergadering en Buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2017

De Gewone algemene vergadering en de Buitengewone algemene vergadering van Iep Invest hebben plaatsgevonden op woensdag 24 mei 2017 om 15 uur op de zetel van de vennootschap gelegen aan de Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen.

De oproeping inclusief de agenda, het volmachtformulier, het bijzonder verslag van de raad van bestuur van overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, het jaarverslag 2016 en de notulen kunnen worden geraadpleegd via onderstaande links. Deze documenten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands:

Oproeping en agenda

Volmachtformulier

Bijzonder verslag raad van bestuur van 10 april 2017 conform art. 604 W. venn

Jaarverslag 2016

Notulen AVA

Notulen BAVA 

Het totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van oproeping bedroeg:

Totaal aantal aandelen: 11.903.305
Aantal aandelen met stemrechten: De stemrechten verbonden aan de eigen aandelen in het bezit van de vennootschap zijn geschorst (1.890.018 aandelen). Bovendien zijn in het kader van de afschaffing van effecten aan toonder de stemrechten geschorst die verbonden waren aan de voormalige aandelen aan toonder.

 

Vorige vergaderingen

Buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2021 (Uitgesteld)

Lees meer... >

Buitengewone algemene vergadering van 28 september 2017

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering en Buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2017

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering en Buitengewone algemene vergadering van 22 mei 2014

Lees meer... >

Buitengewone algemene vergadering van 23 november 2009

Lees meer... >

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.

Uitstel BAVA

Bericht over uitstel BAVA 26 mei 2021

Download (Nederlands)