Gewone algemene vergadering van 29 mei 2024

De gewone algemene vergadering van Iep Invest heeft plaatsgevonden op woensdag 29 mei 2024 om 15 uur (Belgische tijd) op de zetel van de Vennootschap te Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen.

De oproeping inclusief de agenda en voorstellen tot besluit, de volmacht, het jaarverslag, het voorgestelde en goedgekeurde remuneratiebeleid, en de notulen kunnen worden geraadpleegd en/of gedownload via onderstaande links. Deze documenten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands:

Oproeping en agenda

Volmacht

Jaarverslag 2023

Voorgesteld remuneratiebeleid 2024-2027

Notulen

Het totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van oproeping (15 april 2024) bedroeg:

Totaal aantal aandelen: 8.806.787
Aantal aandelen met stemrecht: 8.806.787. Op datum van oproeping bezit de vennootschap geen eigen aandelen. In het kader van de afschaffing van effecten aan toonder zijn de stemrechten geschorst die verbonden waren aan de voormalige aandelen aan toonder.

Vorige vergaderingen

Gewone algemene vergadering van 29 mei 2024

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 24 mei 2023

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 25 mei 2022

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 26 mei 2021

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 27 mei 2020

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 29 mei 2019

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 23 mei 2018

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering en Buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2017

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 25 mei 2016

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 27 mei 2015

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering en Buitengewone algemene vergadering van 22 mei 2014

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 23 mei 2013

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 24 mei 2012

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 26 mei 2011

Lees meer... >

Gewone algemene vergadering van 27 mei 2010

Lees meer... >

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.