Persberichten

Rechtzetting i.v.m. aanpassing schema - Uitkering van een interim-dividend

De raad van bestuur van Iep Invest heeft op 30 november 2021 beslist tot de uitkering van een bruto-interim-dividend over het boekjaar 2021 van 2,00 euro per aandeel. Ten behoeve van beleggers die kunnen aantonen aandelen te hebben verhandeld op 2 december 2021 publiceert Iep Invest een rechtzetting.

Open of download >

Aanpassing schema - Uitkering van een interim-dividend

De raad van bestuur van Iep Invest heeft op 30 november 2021 beslist tot de uitkering van een bruto-interim-dividend over het boekjaar 2021 van 2,00 euro per aandeel. Wegens praktische redenen inzake de uitvoering van de betaling dienen de data gemeld in de publicatie van 30 november ll. aangepast te worden.

Open of download >

Uitkering van een interim-dividend

De raad van bestuur van Iep Invest heeft op 30 november 2021 beslist tot de uitkering van een bruto-interim-dividend over het boekjaar 2021 van 2,00 euro per aandeel.

Open of download >

Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2021

Iep Invest maakt vandaag zijn resultaten over het eerste halfjaar 2021 bekend.

Open of download >

Uitstel buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2021

Als gevolg van de maatregelen opgelegd door de Belgische overheid in het kader van de COVID-19-pandemie dient Iep Invest de geplande buitengewone algemene vergadering uit te stellen.

Open of download >

Herziene agenda voor de gewone algemene vergadering van 26 mei 2021

Iep Invest nv publiceert vandaag een herziene agenda voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden op 26 mei 2021.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (43)

Melding van de ontvangst van een transparantiemelding vanwege Summa nv. De transparantiemelding betreft een drempeloverschrijding (60%) door Summa nv en Iep Invest nv (3%).

Open of download >

Inkoop eigen aandelen

Iep Invest maakt informatie bekend betreffende de inkoop van eigen aandelen. Melding van verrichtingen die zijn uitgevoerd in de periode van 25 maart 2021 tot en met 26 maart 2021 op de gereglementeerde markt Euronext Brussel.

Open of download >

Inkoop eigen aandelen

Iep Invest maakt informatie bekend betreffende de inkoop van eigen aandelen. Melding van verrichtingen die zijn uitgevoerd in de periode van 23 maart 2021 tot en met 24 maart 2021 op de gereglementeerde markt Euronext Brussel.

Open of download >

Geconsolideerde financiële staten op 31 december 2020

Iep Invest maakt vandaag zijn resultaten over 2020 bekend.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (42)

Melding van de ontvangst van een transparantiemelding vanwege Yoshi sa. De transparantiemelding betreft een drempeloverschrijding (20%) door Yoshi sa.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (41)

Melding van de ontvangst van een transparantiemelding vanwege Summa nv. De transparantiemelding betreft een drempelonderschrijding (60%) door Summa nv.

Open of download >

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.