Persberichten

Voorwetenschap - Iep Invest bereikt overeenkomst betreffende overname aandelen Accentis nv

Iep Invest maakt bekend dat een overeenkomst werd bereikt om 141.937.401 aandelen Accentis over te nemen van de heren Joris Ide en Enzo Ide.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (40)

Melding van de ontvangst van een transparantiemelding vanwege Yoshi sa. De transparantiemelding betreft een drempeloverschrijding (15%) door Yoshi sa.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (39)

Melding van de ontvangst van een transparantiemelding naar aanleiding van de vernietiging van eigen aandelen. De transparantiemelding betreft een drempelonderschrijding (3%) door Iep Invest nv.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (38)

Iep Invest meldt dat het in uitvoering van de machtiging verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 september 2017 is overgegaan tot de vernietiging van 842.348 eigen aandelen.

Open of download >

Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2019

Iep Invest maakt vandaag zijn resultaten over het eerste halfjaar 2019 bekend.

Open of download >

Inkoop eigen aandelen

Iep Invest maakt informatie bekend betreffende de inkoop van eigen aandelen. Melding van verrichtingen die zijn uitgevoerd in de periode van 17 december 2018 tot en met 5 juni 2019 op de gereglementeerde markt Euronext Brussel.

Open of download >

Geconsolideerde financiële staten op 31 december 2018

Iep Invest maakt vandaag zijn resultaten over 2018 bekend.

Open of download >

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.