Persberichten

Inkoop eigen aandelen

Iep Invest nv maakt informatie bekend betreffende de inkoop van eigen aandelen. Melding van een verrichting op 29 december 2017 buiten de gereglementeerde markt Euronext Brussel.

Open of download >

Voorwetenschap - Iep Invest beëindigt procedures met Dumarey, Dumolyn en Creacorp

Iep Invest maakt bekend dat een overeenkomst werd bereikt om de lopende geschillen en procedures tussen Iep Invest nv enerzijds, en de heer Dumarey, mevrouw Dumolyn en Creacorp nv anderzijds, te beëindigen.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (35)

Melding van de ontvangst van een transparantiemelding vanwege Summa nv. De transparantiemelding betreft een drempeloverschrijding (55%) door Summa nv.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (34)

Iep Invest meldt dat het in uitvoering van de machtiging verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 september 2017 is overgegaan tot de vernietiging van 1.890.018 eigen aandelen.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (33)

Melding van de ontvangst van een transparantiemelding vanwege Mohist bv en Summa nv. De transparantiemelding betreft een drempelonderschrijding (3%) door Mohist bv.

Open of download >

Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2017

Iep Invest maakt vandaag zijn resultaten over het eerste halfjaar 2017 bekend.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (32)

Melding van de ontvangst van diverse transparantiemeldingen vanwege Summa nv. De transparantiemeldingen betreffen een drempeloverschrijding (60%) door Summa nv.

Open of download >

Participatie Clubhotel GmbH

Iep Invest maakt bekend dat het een belang van 50% heeft genomen in de vennootschap Clubhotel GmbH.

Open of download >

Geconsolideerde financiële staten op 31 december 2016

Iep Invest maakt vandaag zijn resultaten over 2016 bekend.

Open of download >

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.