Persberichten

Geen claims ontvangen inzake verkoop participatie Xeikon

Iep Invest maakt bekend dat het tot op heden geen claims heeft ontvangen in het kader van de share purchase agreement, afgesloten in verband met de verkoop van zijn participatie in Xeikon aan Bencis.

Open of download >

Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2016

Iep Invest maakt vandaag zijn resultaten over het eerste halfjaar 2016 bekend.

Open of download >

Inkoop eigen aandelen

Iep Invest maakt informatie bekend betreffende de inkoop van eigen aandelen. Melding van verrichtingen die zijn uitgevoerd in de periode van 20 juli 2016 tot en met 25 juli 2016 op de gereglementeerde markt Euronext Brussel.

Open of download >

Inkoop eigen aandelen

Iep Invest maakt informatie bekend betreffende de inkoop van eigen aandelen. Melding van verrichtingen die zijn uitgevoerd in de periode van 6 juli 2016 tot en met 19 juli 2016 op de gereglementeerde markt Euronext Brussel.

Open of download >

Inkoop eigen aandelen

Iep Invest maakt informatie bekend betreffende de inkoop van eigen aandelen. Melding van verrichtingen die zijn uitgevoerd in de periode van 29 juni 2016 tot en met 5 juli 2016 op de gereglementeerde markt Euronext Brussel.

Open of download >

Geconsolideerde financiële staten op 31 december 2015

Iep Invest maakt vandaag zijn resultaten over 2015 bekend. 

Open of download >

Arrest Hof van Beroep inzake TBP Electronics Belgium

In de zaak TBP Electronics Belgium nv tegen SpaceChecker nv in vereffening en Punch International nv, thans Iep Invest nv, heeft het Hof van Beroep van Antwerpen de vordering van de eisers gegrond verklaard.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (31)

Melding van de ontvangst van een transparantiemelding vanwege Guido Dumarey en Brigitte Dumolyn. De transparantiemelding betreft een drempeloverschrijding (5%) door Guido Dumarey en Brigitte Dumolyn.

Open of download >

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.