Transparantiekennisgevingen

In overeenstemming met artikelen 15§1, 18§1 en 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen en houdende diverse bepalingen wordt volgende informatie bekendgemaakt:

Basisgegevens

Totaal maatschappelijk kapitaal: 28.094.155,67 euro
Totaal aantal gewone aandelen: 8.806.787
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten (noemer): 8.806.787

Bijkomende gegevens

Totaal aantal in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties: geen
Totaal aantal al dan niet in effecten belichaamde rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten: geen
Totaal aantal stemrechten dat bij uitoefening van die inschrijvingsrechten kan worden verkregen: geen
Totaal aantal aandelen zonder stemrecht: geen

Statutaire drempels

Volgens artikel 8 van de statuten zijn de meldingsdrempels bepaald op drie procent (3%), vijf procent (5%) en veelvouden van vijf procent (5%).

Hoe een kennisgeving doen?

Voor de kennisgevingen beveelt de FSMA het gebruik van het standaardformulier TR-1 BE aan. Het is beschikbaar op de website van de FSMA.
Transparantiekennisgevingen moeten zowel aan Iep Invest als aan de FSMA worden overgemaakt, bij voorkeur via e-mail.

De ongetekende versie wordt overgemaakt in xls-formaat, met een bestandsnaam beginnend met TR-1 BE. Een getekend exemplaar kan worden overgemaakt in pdf-formaat.

Kennisgeving Iep Invest

Open of download >

Kennisgeving Yoshi (3)

Open of download >

Kennisgeving Summa (14)

Open of download >

Kennisgeving Summa (13)

Open of download >

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.

Website FSMA

Het standaardformulier TR-1 BE is beschikbaar op de website van de FSMA. 

www.fsma.be