Juridische verklaring

Voor de verklaringen opgenomen in onderhavig document verwijst Iep Invest naar Iep Invest nv – Noorderlaan 139 – 2030 Antwerpen - België (geregistreerd in het RPR Ieper onder het nummer 0448.367.256) en met Iep Invest nv verbonden en geassocieerde partijen.

Privacyverklaring

Iep Invest verbindt zich ertoe uw privacy online te bewaren. Iep Invest verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie zoals namen, adressen, e-mailadressen en dergelijke, alleen indien vrijwillig verstrekt door een websitebezoeker.

Het is het beleid van Iep Invest om persoonlijke informatie nooit te delen, te verhandelen, te verkopen of anderszins te openbaren zonder uw bewuste instemming of aanwijzing.

Uw persoonlijke informatie wordt door personeel van Iep Invest alleen gebruikt voor het op dat ogenblik bepaalde doel, bv. om te antwoorden op uw vragen of om een gevraagde dienst te verlenen. Werknemers van Iep Invest kijken die informatie alleen in als ze iets moeten weten. Uw persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor secundaire of niet-gerelateerde doelen tenzij op uw uitdrukkelijk verzoek of na uw toelating.

Als u onze website bezoekt herkent onze webserver noch uw IP-adres, noch uw domeinnaam of e-mailadres. Deze website gebruikt cookies (Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden alleen teruggestuurd naar de website die ze heeft geplaatst als een bezoeker terugkomt op die site. Cookies kunnen diverse gegevens over het bezoek opslaan (bv. welke pagina werd bezocht)).

U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, kan dit echter leiden tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van de Iep Invest-website.

Als u Iep Invest persoonlijke informatie geeft nemen wij maatregelen om te garanderen dat uw informatie veilig verwerkt wordt. Helaas kan voor geen enkele gegevensoverdracht via het internet 100% veiligheid gegarandeerd worden. Dat betekent dat ondanks ons streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, Iep Invest geen garantie kan geven of borg kan staan voor de veiligheid van informatie die u ons doorstuurt; u doet dat dus op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen doen wij in elk geval ons best om haar veiligheid op onze systemen te garanderen.

U kunt ons te allen tijde contacteren over dit privacybeleid

  • via e-mail: investor.relations@iepinvest.be
  • via de post: Iep Invest nv – Noorderlaan 139 – 2030 Antwerpen – België 

Op hun verzoek verlenen wij bezoekers toegang tot al hun persoonlijke informatie die wij hebben verzameld. Gelieve ons te contacteren op bovenstaand adres als u toegang wenst tot deze informatie.

Op hun verzoek bieden wij bezoekers de mogelijkheid eventueel onjuiste persoonlijke informatie op onze site te corrigeren. Gelieve ons op bovenstaand adres te contacteren als u uw persoonsgegevens wilt corrigeren. Op uw verzoek verwijderen wij elke persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld. Gelieve ons op bovenstaand adres te contacteren als u uw persoonsgegevens wilt verwijderen.

Elke wijziging aan deze privacyverklaring zal prompt op deze pagina meegedeeld worden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Iep Invest doet redelijke inspanningen om juiste en actuele informatie te verschaffen op www.iepinvest.be, maar Iep Invest geeft geen garanties of verklaringen over de juistheid ervan. Alle gebruikers stemmen ermee in dat alle toegang tot en gebruik van www.iepinvest.be en de inhoud ervan op hun eigen risico is. Noch Iep Invest noch een partij die betrokken is bij de creatie, productie of levering van www.iepinvest.be kan aansprakelijk worden gehouden voor directe, incidentele, gevolg-, indirecte of strafschade die voortvloeit uit toegang tot, gebruik van of gebruiksonbekwaamheid van www.iepinvest.be, of voor fouten of weglatingen in de inhoud ervan.

Deze site bevat 'links' naar andere websites. Iep Invest is geenszins aansprakelijk voor de inhoud of de privacypraktijken die deze andere sites hanteren.

Iep Invest biedt zulke 'links' louter gemakshalve aan, zonder dat Iep Invest de informatie die op de sites waarnaar gelinkt wordt goedkeurt. Onderhavig privacybeleid en –procedures gelden niet voor deze sites. Wij raden u aan deze sites rechtstreeks te contacteren voor informatie over hun datacollectie en -distributiebeleid.

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.