Over Iep Invest

Iep Invest is een beursgenoteerde investeringsmaatschappij met een belangrijke participatie in de vastgoedgroep Accentis (ACCB).

Opgericht in 1982, evolueerde het bedrijf in de loop der jaren van een gediversifieerde industriële groep tot een monoholding.

Sinds 1999 noteert het aandeel aan Euronext Brussels (IEP). Het hoofdkantoor van de vennootschap is gevestigd in Ieper.

Lees meer...

Meest recente bericht

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (30)

Melding van de ontvangst van een transparantiemelding vanwege Guido Dumarey en Brigitte Dumolyn. De transparantiemelding betreft een drempeloverschrijding (3%) door Guido Dumarey en Brigitte Dumolyn.

Open of download

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.

Gewone algemene vergadering van 27 mei 2015

De gewone algemene vergadering van Iep Invest heeft plaatsgevonden op woensdag 27 mei 2015 om 15 uur op de zetel van de vennootschap te Oostkaai 50, 8900 Ieper. De oproeping inclusief de agenda en voorstellen tot besluit, het volmachtformulier, het jaarverslag en de notulen kunnen worden geraadpleegd en/of gedownload in de rubriek Jaarlijkse algemene vergaderingen.

Lees meer...

Beleggersinformatie

Financiële kalender

Welke zijn de verwachte publicatiedatums van de financiële resultaten, het jaarverslag en de datum voor de algemene vergadering?

Lees meer...

Persberichten

Hier vindt u persberichten over financiële en andere gereguleerde informatie, o.a. naar aanleiding van ontvangen kennisgevingen.

Lees meer...

Andere publicaties

Deze rubriek bundelt alle halfjaarverslagen, jaarverslagen, bijzondere verslagen van de raad van bestuur en prospectussen.

Lees meer...

Corporate governance

Deze rubriek licht toe op welke manier Iep Invest de principes van de Belgische Corporate Governance Code toepast in het beleid. U vindt er ook het Corporate Governance Charter.

Lees meer...

Aandeelhoudersinformatie

Deze rubriek bevat informatie die aandeelhouders nodig hebben om hun rechten uit te oefenen. De gecoördineerde statuten vindt u er ook.

Lees meer...

Algemene vergaderingen

Hier vindt u onder meer informatie met betrekking tot de algemene vergaderingen van de voorbije 5 jaar.

Lees meer...

Contact beleggers

De contactgegevens van de verantwoordelijke Investor Relations, voor transparantiekennisgevingen en het adres van Iep Invest vindt u hier.

Lees meer...