Persberichten

Inkoop eigen aandelen

Iep Invest maakt informatie bekend betreffende de inkoop van eigen aandelen. Melding van verrichtingen die zijn uitgevoerd in de periode van 4 december 2015 tot en met 17 december 2015 op de gereglementeerde markt Euronext Brussel.

Open of download >

Inkoop eigen aandelen

Iep Invest maakt informatie bekend betreffende de inkoop van eigen aandelen. Melding van verrichtingen die zijn uitgevoerd in de periode van 25 november 2015 tot en met 3 december 2015 op de gereglementeerde markt Euronext Brussel.

Open of download >

Positief vonnis ten gronde inzake pand

Iep Invest nv maakt bekend dat in de zaak van het door Dumarey en Creacorp weggemaakte aandelenpand de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel ten gronde alle vorderingen van de vennootschap en anderen tegen Guido Dumarey en Creacorp heeft toegekend en – omgekeerd – alle vorderingen van Dumarey en Creacorp tegen Iep Invest en anderen heeft afgewezen.

Open of download >

Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2015

Iep Invest maakt vandaag zijn resultaten over het eerste halfjaar 2015 bekend.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (30)

Melding van de ontvangst van een transparantiemelding vanwege Guido Dumarey en Brigitte Dumolyn. De transparantiemelding betreft een drempeloverschrijding (3%) door Guido Dumarey en Brigitte Dumolyn.

Open of download >

Hoger beroep Dumarey/Creacorp tegen vonnis kort geding inzake pand ongegrond

Iep Invest nv maakt bekend dat het Hof van Beroep te Brussel het hoger beroep van Guido Dumarey en Creacorp nv tegen het vonnis van 14 juli 2014 in kort geding volledig ongegrond heeft verklaard.

Open of download >

Geconsolideerde financiële staten op 31 december 2014

Iep Invest maakt vandaag zijn resultaten over 2014 bekend. 

Open of download >

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.