Persberichten

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (29)

Iep Invest meldt dat het op 5 september 2014 via de FSMA diverse transparantiemeldingen heeft ontvangen die eerder door Fortis Investment Management sa aan de FSMA waren overgemaakt. Over deze meldingen werd tot dusver nog geen persbericht gepubliceerd.

Open of download >

Geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2014

Iep Invest maakt vandaag zijn resultaten over het eerste halfjaar 2014 bekend.

Open of download >

Positieve beschikking kort geding inzake pand

Iep Invest maakt bekend dat de vordering van de vennootschap in de kortgedingprocedure tegen Guido Dumarey en Creacorp is toegekend en aan hen werd betekend.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (28)

Melding van de ontvangst van een transparantiemelding vanwege Summa NV, Cornelia Cok, Erwin Cok, Mohist B.V., Dave Engelsma en Shena Engelsma. De transparantiemelding betreft een drempeloverschrijding (45%) door Summa NV en Mohist B.V.
Noot: deze transparantiemelding werd vervangen door die vermeld in het persbericht van 26 juli 2017.

Open of download >

Betaling dividend

Iep Invest nv maakt de betaaldatum van het dividend bekend. De raad van bestuur heeft besloten dat het dividend zal worden uitbetaald op 13 juni 2014.

Open of download >

Punch dagvaardt Guido Dumarey in kort geding

Punch maakt bekend dat het Guido Dumarey en Creacorp, de vennootschap van Dumarey, in kort geding heeft gedagvaard voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (27)

Melding van de ontvangst van een transparantiemelding vanwege Guido Dumarey en Brigitte Dumolyn. De transparantiemelding betreft een drempelonderschrijding (3%) door Guido Dumarey en Brigitte Dumolyn.

Open of download >

Financiële kalender

Punch past zijn financiële kalender aan conform de nieuwe regelgeving. Punch zal niet langer kwartaalinformatie bekend maken, mede gelet op de beperkte activiteiten en de eenvoudige structuur van de vennootschap.

Open of download >

Voorgenomen vrijwillig openbaar bod op Accentis gaat niet door

Punch maakt bekend dat het heeft besloten om geen uitvoering te geven aan zijn eerder, op 15 november 2013, bekendgemaakte intentie om een vrijwillig openbaar bod uit te brengen op alle aandelen uitgegeven door Accentis nv.

Open of download >

Punch opnieuw gedagvaard door Guido Dumarey - Punch zal opnieuw passend reageren

Punch maakt bekend dat de vennootschap, samen met anderen, opnieuw voor de rechtbank van koophandel in Ieper is gedagvaard door Guido Dumarey en door Creacorp nv, de vennootschap van Dumarey.

Open of download >

Punch stelt dividend voor van 4,50 euro per aandeel - Verkoop participatie Xeikon weegt op resultaat

Punch maakt vandaag zijn resultaten over 2013 bekend. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met ruim 39% gedaald tot 79,9 mio EUR. Het bedrijfsresultaat over 2013 bedraagt -35,3 mio EUR tegenover 20,7 mio EUR over 2012. Het nettoresultaat bedraagt over 2013 -34,1 mio EUR (2012: 9,3 mio EUR).

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (26)

Melding van de ontvangst van een transparantiemelding vanwege de heer Gideon Hoogstrate. De transparantiemelding betreft een drempelonderschrijding (3%) door Gideon Hoogstrate.

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (11)

Tussentijdse bekendmaking van de resultaten van het programma voor de inkoop van eigen aandelen dat de vennootschap in samenwerking met KBC Securities heeft opgestart. Verrichtingen uitgevoerd in de periode van 27 december 2013 tot en met 31 december 2013 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (24)

Melding van de ontvangst van een transparantiemelding vanwege Punch International nv. De transparantiemelding betreft een drempeloverschrijding (15%) door Punch International nv.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (25)

Melding van de ontvangst van een transparantiemelding vanwege Banque Thaler SA, handelend in eigen naam, maar voor rekening van Yoshi SA. De transparantiemelding betreft een drempeloverschrijding (10%) door Yoshi SA.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (22)

Melding van de ontvangst van een transparantiemelding vanwege West-Vlaamse Beleggingen NV en de maatschappen Gerda Gysel, Karel Gysel en Liesbet Gysel. De transparantiemelding betreft een drempelonderschrijding (3%) door West-Vlaamse Beleggingen NV.

Open of download >

Mededeling conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 (23)

Melding van de ontvangst van een transparantiemelding vanwege Banque Thaler SA, handelend in eigen naam, maar voor rekening van Yoshi SA. De transparantiemelding betreft een drempelonderschrijding (3%) door Jan Hamelink en een drempeloverschrijding (5%) door Yoshi SA.

Open of download >

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.